خدماتی که شرکت تجارت سرمایه آ رتا ارائه می دهد: <br /> برگزاری سمینارهای آموزشی – تخصصی<br /> برگزاری دورهای آموزشی عادی و فشرده فارکس<br /> تهیه و ترجمه اخبار و گزارشات روزانه و هفتگی<br /> سیگنالهای روزانه<br /> آموزش کار کردن با نرم افزار<br /> برگزاری دوره های آموزشی مقدماتی و پیشرفته طبق استاندارد<br /> خدمات و پشتیبانی<br /> خدمات رایگان و نا محدود برای کارآموزان و مشتریان :<br /> آموزش مبانی کامپیوتر و زبان تخصصی بازار های مالی<br /> افتتاح حساب مجازی در طول آموزش و نظارت و بررسی عملکرد شما<br /> شرکت در کارگاههای عملی و استراتژی<br /> پشتیبانی و خدمات کامپیوتری و اینترنتی در شرکت<br /> باز کردن حساب در کمتر از 10 ساعت و امکان شارژ حساب در کمتر از 2 ساعت<br /> امکان برداشت و واریز وجوه به صورت ریالی و بدون کارمزد