با استفاده از امکانات سایت bazarahan.ir شما میتوانید بدون نیاز به حضور در بازار های مختلف خرید و فروش آهن آلات صنعتی و ساختمانی و فلزات رنگین و بدون واسطه به فروشندگان این اصناف دسترسی پیدا کنید و همچنین از اطلاعاتی مانند آدرس و تلفن های تمامی انبارهای آهن تهران و نیز آدرس و شماره تماس موئسسات حمل و نقل تهران و اطلاعات مهندسی انواع آهن آلات بهره گیری نمایید.<br /> سایر امکانات این سایت را میتوانید با اولین مراجعه به <br /> www.bazarahan.ir مشاهده نمایید.