در این سایت شما می توانید به صورت آن لاین پرواز خود را انتخاب کرده جای خود را رزرو کنید سپس از طریق کارت پول کلیه بانکهای عضو شتاب هزینه بلیت را دریافت نمایید و در مرحله آخر بلیت الکترنیکی خود را دریافت کنید و به آسانی سفر خود را انجام دهید. در این سایت امکان استرداد بلیت نیز وجود دارد.