این سایت مربوط به مدیریت زیست محیطی شهرهای بزرگ می‌باشد. شما می‌توانید با تیم تشکیل‌دهنده‌ آشنا شوید و جواب پرسش‌های خود را دریافت نمایید هم‌چنین از نقشه‌های این سایت استفاده کنید. این سایت شما را با شرح کار روزانه‌ی شرکت UEMRI آشنا می‌سازد. شما می‌توانید برنامه‌های تحقیقاتی این شرکت را ملاحظه کنید و از مقالات ، کتاب‌ها و گزارش‌های موجود در این سایت استفاده نمایید. این سایت شما را با مدیریت فاضلاب ، منابع آبی ، طراحی شهری ، سیستم حمل و نقل ، سیستم‌های انرژی و… آشنا می‌کند.