شرکت تعاونی مرز پرگهر سرمایه گذاری در طرح های زودبازده اقتصادی صادرات و واردات ملک و زمین ساخت و ساز پرداخت سرمایه فروش اقساطی خودرو و کالا و ....