نشانی : اراک - خیابان جهاد ( هپکو ) - انتهای خیابان هادی<br /> کد پستی: 8945-5-38189 <br /> سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی<br /> <br /> تلفن : 3130060 -3135002 -0861 <br /> نمابر : 3140238 -0861<br /> وب سایت سازمان : http://www.markazi.rmto.ir<br /> پست الکترونیک : [email protected] -- [email protected]