مدیر کل بازرسی استان خوزستان با حضور در نمایشگاهی که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد با اقشار مختلف مردم دیدار کردند.