به پایگاه اطلاع رسانی استانداری استان خوزستان خوش آمدید <br /> شما از طریق این پایگاه با استانداری استان خوزستان آشنا می شوید و از وظایف و خدمات آن مطلع می گردید.