شماره تلفن: 2267401 با پیش شماره 0151 <br /> نمابر: 2267400 با پیش شماره 0151 <br /> آدرس پستی : ساری - کمربندی غربی - جنب راهنمائی و رانندگی سابق <br /> پست الکترونیک : info[at]mazandnezam.org