مازندران تنکابن خیابان جمهوری کوچه سجاد اداره ارشاد اسلامی شهرستان تنکابن<br /> شماره تلفن : 3-4222082<br /> روابط عمومی : 4226317<br /> کد پستی : 75794-46817<br /> دورنگار : 4231255 <br /> پست الکترونیک : info[@]ershadtoneka[.]ir