بندر نوشهر در حاشیه ی جنوبی دریای خزر ، با قدمت حدود 70 سال یکی از قدیمی ترین بنادر کشور محسوب <br /> می گردد که با داشتن تجهیزات مدرن و زیر ساخت هایی مجهز مانند جرثقیل ها موبایل ساحلی 100 تنی ، ایستگاه رادیویی پیشرفته ،‌ 30 هزار متر مربع انبار مسقف ،‌سیستم مکانیزه امور بندری و ارائه تشهیلات حمل و نقل ترکیبی با 5 پست اسکله فعال و 3 پست اسکله در دست احداث ‌،‌آبخور 5/5 متر و تخلیه و بارگیری کشتی های 5000 تنی و تلاش برای افزایش آبخور 7/5 متر و قابلیت بارگیری کشتی ها تا 7000 تن و امکانات و تجهیزات مدرن به عنوان نقطه قوت مبادلات تجاری و بازرگانی در شمال کشور به شمار می آید .