در صورت تمایل می توانید مقالات علمی و مذهبی خود را برای ما ارسال نمائید تا مقالات شما در فصلنامه سنا و سایت نهاد ارائه گردد.