نشریه الکترونیکی شمال کشور<br /> دنیای امروز بعبارتی دنیای مطبوعات الکترونیکی نیز نام گرفته، عرصه گسترده‌ای را فرا روی کاربران رایانه قرار داده است. پیک سبز با اعتقاد به ضرورت و اهمیت فنآوری اطلاعات و با ملاحظه عمومیت یافتن بهره‌وری از کامپیوتر و امتیاز منحصر به فرد آن از شماره‌های آغازین انتشار در اندیشه پیوستن به دهکده‌ جهانی “مک لوهان” بوده است که خوشبختانه این مهم با طراحی سایت ویژه و تهیه و آماده سازی پیشرفته ترین برنامه نرم افزاری مرتبط با این کار، سرانجام این خواسته مشترک ما و شما (دست اندرکاران نشریه و خوانندگان گرانقدر پیک سبز) تحقق یافت به مرحله اجرا درآمد.