در اجرای منویات مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای ( مدظله )‌مبنی بر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و تعمیم فرهنگ شهادت در جامعه اسلامی ، کنگرهٔ سرداران و ده هزار شهید استان مازندران برای تحقق اهداف ذیل برگزار می شود : <br /> - تجلیل از مقام والای شهدا که مفاخر ارزشی نظام اسلامی هستند . <br /> - تبیین شیوهٔ مدیریت در دفاع مقدس در راستای فرماندهی در اسلام .<br /> - ثبت و ضبط فرهنگ غنی دفاع مقدس .<br /> - معرفی الگوهای ارزشی دفاع مقدس به نسل حاضر و آینده .<br /> - تعمیم و گسترش فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای حاضر و آینده<br /> - احیاء و ترویج فرهنگ فداکاری و ایثار و شهادت در جامعه .