نشانی: گرگان،خیابان ولیعصر،عدالت چهل و یکم،مجتمع آفاق،طبقه چهارم،<br /> تلفکس:01712343370<br /> صاحب امتیاز و مدیر مسئول: تاج محمد کاظمی <br /> <br /> پست الکترونیکی [email protected]