مروری بر شرح وظایف و اهم فعالیتهای اداره کل دامپزشکی استان در سال 1382 <br /> - عملکرد حوزه معاونت فنی <br /> - اداره مبارزه با بیماریهای دامی <br /> - اداره بررسیها، آموزش و مراقبت بیماریهای دامی <br /> - اداره مبارزه با بیماریهای طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم <br /> - اداره بهداشت و بیماریهای آبزیان <br /> - اداره نظارت بر بهداشت عمومی <br /> - اداره قرنطینه<br /> - اداره دارو و درمان و آزمایشگاهها