پایگاه اطلاع رسانی آموزش وپرورش منطقه رودبارشهرستان <br /> <br /> آدرس کامل : رازمیان ( بخش رودبار شهرستان ) <br /> تلفن : 02823222308