جهاد دانشگاهی نهادی است جوشیده از بطن انقلاب. این نهال نورس که با دستور امام ( ره ) همزمان با انقلاب فرهنگی پا به عرصه‎ی وجود گذاشت ،به منظور تحقق بخشیدن به آرمان‎های انقلاب اسلامی از هیچ کوششی فرو گذار نکرده و امروز همچون درختی تنومند از ستونهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد.