را از طریق این سایت می‌توان شناخت وبا ایالت‌ها و سرگرمی‌ها و تفریحات مردم این کشور آشنا ‌شد. این سایت تاریخچه‌ی این کشورها را برای شما شرح می‌دهد و به معرفی پارک‌ها ، اردوها ، مراکز شکار و ماهی‌گیری و مراکز توریستی و محصولات این کشور می‌پردازد. با ورود به این سایت می‌توانید به سایت‌های مرتبط نیز متصل شوید.