کانون ایلام در سال 1370 با مدیریت مستقل آغاز به کار کرد که طی چند سال محدوده ی فعالیت در سراسر استان پیشرفت چشمگیری داشته و در حال حاضر با 20 مرکز ثابت و سیار در ایلام شهرستانهای تابعه و یک مجتمع در حال ساخت و یک مرکز در حال افتتاح در خدمت کودکان و نوجوانان استان می باشد .