این سایت شما را با کشور عمان آشنا می‌کند و اطلاعاتی درباره‌ی راهنماهای مسافرتی این کشور در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد. از طریق این سایت می‌توانید با صنایع دستی ، موسیقی محلی ، زبان ملی و قوانین‌و با وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور آشنا شوید. این سایت نقشه‌ی جغرافیایی کشور عمان را در اختیار شما می‌گذارد. هم‌چنین اطلاعاتی در زمینه‌ی وضعیت سیاسی این کشور به شما ارائه می‌دهد. شما می‌توانید تاریخچه‌ی این کشور را در این سایت ملاحظه کنید.