از طریق این سایت می‌توانید در شهرهای مختلف کشور نپال گردش کنید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی شرایط آب و هوایی ، واحد پول ، برنامه‌ی حرکت قطارها ،هواپیماها ، هتل‌ها و مراکز دیدنی این کشور به شما ارائه می‌دهد و با فستیوال‌های برگزار شده در این کشور آشنا می‌سازد.شما می‌توانید از پارک‌های طبیعی و حیات‌وحش این منطقه بازدید به عمل آورید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی موزه‌های این کشور نیز در اختیار شما می‌گذارد. علاقه‌مندان در این سایت با جغرافیای طبیعی این منطقه آشنا می‌شوند. نقشه‌ی جغرافیایی این کشور در این جا قابل مشاهده می‌باشد.