رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مزایای قانون تهیه و تنظیم ثبت اسناد و املاک در کاهش هزینه حق ثبت خبر داد.