اداره استاندارد وتحقیقات صنعتی استان زنجان در 22 مهر ماه سال 1373 (روز جهانی استاندارد) به منظور اجرای وظایف و مسئولیت های مؤسسه استاندارد ایران در سطح استان زنجان در مرکز استان مستقر گردید. ساختمان این اداره کل در شهریور 74 خریداری و نسبت به تجهیز مجموعه آزمایشگاهی، دائمی از کالاهای استاندارد شده استان ، کتابخانه با مجموعه بروشور استاندارد ملی، مرکز اطلاع رسانی با امکان دسترسی به استانداردهای بین اللملی ، بخش تدوین استانداردهای ملی، سالن اجتماعات و قسمت اداری اقدام گردید.