وب سایت بانک اطلاعاتی ماشین آلات و ماشین سازان هدف مجتمع کردن اطلاعات ماشین آلات جهت استفاده خریداران داخلی و صادرات به دیگر کشورها بصورت فارسی و انگلیسی در حال فعالیت می باشد .<br /> <br /> آدرس سایت : www.IranMachinery.com ,www.MachineryReference.comمی باشد.<br /> <br /> <br /> معرفی اولیه ماشین آلات بدون نیاز به مراجعه به سازندگان<br /> معرفی ماشین آلات بصورت مجزا همراه با عکس و مشخصات فنی <br /> ارائه طرح های صنعتی و مشاوره جهت خرید ایده آل ترین دستگاه<br /> خرید داخلی و واردات از کلیه کشور ها