این سایت حاوی عکس‌های مختلفی از طبیعت کشور برزیل می‌باشد و شما با ورود به این سایت می‌توانید از دیدن مناظر زیبای برزیل لذت ببرید. این شبکه دربردارنده‌ی عکس‌هایی از مناظر مختلف ، انواع پرندگان ، گل‌ها و پروانه‌ها می‌باشد. عکس‌های برگزیده‌ی هر ماه نیز در این سایت قابل مشاهده است.