تاکسی بیسیم بانوان، در تاریخ 23 آذر 1385 و با هدف خدمت رسانی به بانوان محترم تهرانی فعالیت خویش را آغاز کرد و در ابتدا با 10 خودرو پراید فسفری رنگ 141 وارد ناوگان حمل و نقل شهری شد. از جمله اهداف تشکیل این سامانه شهری، ایجاد سیستم امن و قانونمند جهت حمل و نقل بانوان، و ایجاد فرصتی مناسب جهت، اشتغال این قشر از اجتماع بود، فرصتی که شاید در سالهای قبل بطور ناهماهنگ در قسمتهای مختلف شهری به چشم می خورد، و به دلیل فقدان یک سیستم منسجم و قانونمند ممکن بود مشکلاتی را در بر داشته باشد، مشکلاتی از نوع امنیت و آسایش مورد نظر آنان. با تأسیس این سامانه علاوه بر توجه به نقش ارزنده بانوان در چرخۀ اقتصاد خانواده و جامعه، و همچنین ایجاد فرصت های برابر در عرصه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی بستری ایمن برای جامعه بانوان فراهم شد.