این سایت شما را با کشور ارمنستان آشنا می‌کند. این کشور دارای تاریخچه‌ی پیچیده‌ای می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند اطلاعاتی درباره‌ی آثار باستانی و ساختمان‌های قدیمی این کشور به‌دست آورند. این سایت شما را با شرایط آب و هوایی این کشور آشنا کرده و اطلاعاتی را درباره‌ی مساحت این کشور ،میزان رشد جمعیت ، چگونگی تجمع جمعیت ، وضعیت آموزشی و واحد پول کشور ارمنستان ارائه می‌دهد. این سایت درباره‌ی مذهب اکثریت مردم این کشور اطلاعاتی در اختیار شما می‌گذارد.