ایـن سـایت اختصاص به یک شرکت مسافرتی در کشور یونان دارد و اطلاعاتی را درباره‌ی مناطق دیدنی ، شرکت‌های هوایی و فرودگاه‌های این کشور به‌ شما می‌دهد. این سایت وضعیت آب و هوایی شهرهای مختلف یونان را به شما نشان داده و شما می‌توانید فعالیت‌ها و مشخصات این شرکت مسافرتی و سایر خدمات آن را در این سایت ملاحظه نمایید.