کشور برزیل را در این سایت بشناسید. این سایت شما را در به‌دست آوردن اطلاعاتی درباره‌ی کشور برزیل همراهی می‌کند. این شرکت در شهر سائوپوئولوی برزیل واقع شده و هدف آن معرفی این کشور و کمک برای بهتر زیستن مردمان آن سرزمین می‌باشد. شما از طریق این سایت می‌توانید خانه‌ای مناسب برای زندگی در برزیل پیدا کنید کودکان خود را به بهترین مدارس بفرستید ، اتومبیل دلخواه‌ خود را خریداری کرده و برای خود حساب بانکی باز نمایید. این سایت اطلاعاتی درباره‌ی مراکز هنری ، فستیوال‌ها و نمایشگاه‌های کشور برزیل در اختیار شما قرار می‌دهد و شما با واردشدن به این سایت می‌توانید از سایر خدمات این شرکت مطلع شوید.