نمایشگاه بین المللی مجازی www.smesfair.com <br /> <br /> این نوع نمایشگاهها در دهه 70 مطرح شدند، زمانی که استفاده از اینترنت گسترش یافته بود. غرفه داران و بازدید کنندگان از طریق اینترنت اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت می کنند و آنگاه از طریق این ابزارها احتیاجات و اطلاعات خود را دریافت می کنند. برگزارکنندگان سعی می کنند تا از طریق اینترنت با مشتریان خود ارتباط برقرار کنند تا در هزینه صرفه جویی کرده باشند و فرایند برقراری ارتباط را تسریع کنند.<br /> <br /> باتوجه به مزایای این ابزارهای جدید و نوین می بایست در جهت انجام اینگونه اقدامات تلاش بیشتر ئ مستمر اثر انجام یابد از اینرو وب سایت www.smesfair.com و یا دامنه های www.smesfair.ir ، www.smesfair.org و www.smesfair.net راه اندازی شد. تادر این عرصه بتواند در سوق دادن واحد های صنعتی در استفاده از تکنولوژی روز گام بردارند از مهمترین اهداف کلی راه اندازی این پایگاه به قرار زیر است:<br /> <br /> معرفی محصولات واحد های صنعتی به بازارهای داخلی و خارجی <br /> فروش محصولات واحدهای صنعتی بدون واسطه ها و ارائه خدمات بعد از فروش <br /> نمایش توانمندی های تولیدی، صادراتی و دستاوردها <br /> تلاش در ایجاد و گسترش تعامل بین تولید کنندگان داخلی و خارجی در جهت ارتقاء و انتقال دو سویه تکنولوژی تولید تجهیزات صنعتی <br /> فراهم آوردن بسترهای مناسب به منظور ایجاد و گسترش ارتباطات علمی، فرهنگی، تجاری و بازرگانی با سایر کشورها