سماسرور بیش از اینکه به عنوان یک سرویس دهنده فضای اینترنتی کار خود را ادامه دهد به عنوان یک مارکت اینترنتی نیز درحال گسترش و فعالیت در این عرصه ی بی پایان دنیای اینترنت میباشد.<br /> <br /> امروزه ما میتوانیم به یاری هم از نوین ترین خدمات شبکه ای جهت برقراری ارتباط با مردم سرار دنیا استفاده کرده و به فعالیت مورد نظر خود بپردازیم<br /> <br /> برخی از خدمات ما در زمینه ی بازار بورس فارکس:<br /> <br /> آموزش فارکس<br /> افتتاح حساب مجازی<br /> افتتاح حساب واقعی<br /> دانلود و نصب ترمینال تجاری<br /> آموزش کار با ترمینال تجاری<br /> شارژ حساب<br /> پشتیبانی و مشاوره<br /> سیگنال های روزانه<br /> کلاس های آموزشی<br /> سوالات و موضوعات مطروحه