نخستین مرحله از راه اندازی سیستم تلفن همراه در سال 73 با دایری 9200 شماره در شهر تهران با مسئولیت امور ارتباطات سیار شرکت مخابرات ایران آغاز به کار کرد.<br /> در حال حاضر یعنی پایان مهرماه سال 86 ، شرکت ارتباطات سیار کشور دارای بیش از 16 میلیون مشترک سیم کارت دائمی و حدود 4 میلیون سیم کارت اعتباری، 1016 شهر و 32000کیلومتر جاده تحت پوشش، ضریب نفوذ حدود 30 درصد، ارتباط رومینگ بین الملل با93 کشور و 204 اپراتور جهان، بهره مندی بیست میلیون مشترک از سرویس SMS و 280000 مشترک از سرویس VMS است .