پایگاه اطلاع‌رسانی دانش‌آموختگان آموزش عالی اولین سیستم یکپارچه و مکانیزه شغلی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کشور می‌باشد که با هدف ایجاد ارتباطی صحیح و نهادینه بین کارجویان و کارفرمایان ایجاد گردیده است. <br /> این پایگاه کلیه اطلاعات و خدمات مورد نیاز مخاطبین اعم از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان را در امر کاریابی و ترسیم مسیر‌های شغلی و همچنین کارفرمایان را در استخدام نیرو‌ی انسانی متخصص و منطبق با نیازها و شاغلین را در جهت توسعه و پیشرفت شغلی ارائه می‌نماید.