اهداف سایت به شرح ذیل می باشد:<br /> <br /> 1. برنامه‌ریزی در امر تسهیل اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی <br /> 2. ارائه خدمات مشاوره‌ای در زمینه اهداف سازمان <br /> 3. ارائه آموزش‌های مورد نیاز، در جهت اهداف سازمان <br /> 4. اطلاع‌رسانی از طریق ارائه خدمات رایانه‌ای، برگزاری نمایشگاه، انتشار کتب و نشریات <br /> 5. کمک نرم‌افزاری به امر خوداشتغالی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی منطبق با اهداف سازمان <br /> 6. مطالعه و ارائه طرح‌های اشتغا‌ل‌زا به دستگاه‌های اجرایی ذیربط <br /> که اصلی‌ترین هدف آن &quot;مشارکت در ایجاد زمینه‌های مناسب برای اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هااست.