آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های علوم سیاسی

نمایش ۱ تا 25 از ۱۰ مقاله

برقراری رابطه و پیوندمناسب میان اخلاق و سیاست همواره از مهم ترین مباحثا ندیشهٔ سیاسی بوده است. با توجه به این که در حوزه ی اخلاق، بهبایدها و نبایدهای اخلاقی پرداخته می شود، در نظر گرفتن پایه‌های اخلاقیات و نظام هایی که موازین و معیارهای اخلاقی بر اساس آنبنا نهاده می شود نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. صرف نظر از نوع جهان بینی ها، در اخلاق سیاسی که به خوب و بد بودنیک عمل سیاسی پرداخته شده، با دو...رفتار شایسته و برخورد صحیح مأموران حکومتی با مردم، نقش مهمی در ایجاد محبوبیت برای حکومت ها و جلب رضایت عمومی دارد. کارگزاران حکومت خادم مردم اند نه ارباب آن ها. کارگزارن باید با مهربانی به نیازهای مردم رسیدگی کرده و حسن خلق در مواجهه با مردم و زیردستان را که از سفارش های اکید اسلام است همواره به طور جدی مدنظر خویش قرار دهند. برخورد خشن و عتاب آمیز با مردم و تحکم و تکبر در برابر آن ها و پاسخ م...قانون اساسی آمریکا قدیمی ترین قانون اساسی مکتوب مورد استفاده در دنیاست؛ قانونی که به عنوان سرمشق و مدل تعدادی از قوانین اساسی دیگر جهان، مورد استفاده قرار گرفته است. قدرت دوام این قانون اساسی مدیون سادگی و قابلیت انعطاف آن است. این قانون در اصل در اواخر قرن هجدهم، به منظور تأمین چهارچوبی برای اداره چهار میلیون نفر در سیزده ایالت مختلف در طول ساحل اقیانوس اطلس آمریکا طرح گردید و هم اکنون با ۲۷ اص...مجموعه حاضر حاصل کار «دانیل بایمن» یکی از متخصصان آمریکایی مسائل خاورمیانه است که در یکی از معتبرترین و قدیمی‌ترین نشریات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل به چاپ رسیده است. نگارنده در این مبحث با تیزبینی خاصی به تمام زوایا و جنبه‌های تغییر رهبری در جهان عرب و به‌خصوص سه کشور عربستان سعودی، سوریه و مصر – مهمترین کشورهای جهان عرب – پرداخته و تلاش کرده تا تمام موارد مهم و قابل‌توجه در این زمینه را...سلام سوسیالیسم: واژه نامهٔ سیاسی تالیف رفیق شهید هوشنگ ناظمی (امیر نیک آیین)، یکی از قربانیان فاجعهٔ ملی از آثار گرانسنگی است که می‌تواند مبارزان سوسیالیست به خصوص نسل جوان ایران را در راه دشواری که در پیش دارند یاری رساند. این واژه نامه در ۱۰۰ مدخل تهیه شده و هر مدخل مهر و نشان چندین دهه رشد تئوری و پراتیک مارکسیستی در ایران را بر خود دارد...بنابر اعتقاد عمومی، بهترین مانعی که از بروز جنگ جلوگیری می‌کند، داشتن ارتشی قدرتمند و قابل انعطاف، با قابلیت پاسخ‌گوئی سریع است. بنیان چنین ارتشی بر مخابرات استوار است. دفاع آمریکا، بر موارد زیر متکی است: ▪ توانائی به‌دست آوردن آگاهی استراتژیکی و تاکتیکی؛ ▪ کنترل اثربخش منابع دفاعی در میدان نبرد جهانی؛ ▪ امکان برقراری مخابرات لحظه‌ای با نیروهای عملیاتی؛ ▪ شناسائی و ردگیری هم‌زمان چندین هدف د...یکی از بارزترین نمودهای جهانی شدن سیاست معضل تکثیر سلاح‌های هسته‌ای است. ظهور سلاح‌های هسته‌ای و قابلیت این سلاح‌ها در وارد آوردن خسارت‌های بسیار گسترده و حتی جبران‌ناپذیر، جهان را متحول ساخته است. در حال حاضر فقط پنج کشور آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چین دارای سلاح‌های هسته‌ای و تجهیزات پیشرفته لازم جهت پرتاب این سلاح‌ها به فواصل بسیار دور هستند، اما کشورهای بسیاری نیز وجود دارندکه قادرند در...به دولت اجازه داده می‌شود، درآمدها و سایر منابع بودجه عمومی موضوع این قانون به میزان هفتصد و نود و دو هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و هشتصد و یازده میلیون (۷۹۲،۸۷۳،۸۱۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل هفتصد و بیست‌هزار و سیصد و چهل و یک میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون (۷۲۰،۳۴۱،۳۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال منابع عمومی و هفتاد و دو هزار و پانصد و سی و دو میلیارد و چهارصد و سی و یک میلیون (۷۲،۵۳۲،۴۳۱،۰۰۰،۰۰۰) ریال درآمدهای...روش پوشاک، سنن لباس پوشیدن و زینت‌ها، اساسی‌ترین و مشخص‌ترین شکل یک جامعه است که بلافاصله به‌چشم می‌خورد. در داخل یک مجموعه و در چهارچوب طرح اولیه‌ای که خطوط اصلی آن رسماً مشخص شده است، مسلماً تغییرات جزئی و تحولاتی در جزئیات وجود دارد، اینها مجموعهٔ ابداعاتی است که در جوامع خیلی جلو رفته معرف مد است و آن را در بر می‌گیرد. اما روش کلی در متن این ابداعات هماهنگ می‌ماند، و می‌توان مراحل عظیم تمدن و...پس از انتخاب دوره اول خاتمی ما با حضور نشریات و روزنامه‌های بی‌شماری روبه‌رو شدیم که در گسترش فضای بحث و گفت‌وگو و استقرار نهادهای مدنی و ارتقاء آگاهی هموطنانمان نقش مهمی ایفا کرده‌اند. بسیاری از سردمداران نشریات موسوم به دوم خرداد به‌دلیل حضور گذشته‌شان در نهادهای برخاسته از نظام و نزدیکی فکری به نقاط قوت و ضعف آن آشنا بودند و پس از سرخوردگی از مبانی فکری آن به نقد جدی روایت خاصی از دین پرداخته و...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱۰ مقاله