آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های فناوری اطلاعات

نمایش ۱ تا 25 از ۳ مقاله

مسئلهٔ ماهواره پدیدهٔ نوظهوری است که بنیاد اخلاقی جوامع اسلامی را به خطر انداخته و از جدیدترین سلاح‌ها و حرکت‌های مرموز غرب و رویاروئی با مسلمانان به شمار می‌روند که ویرانی‌هائی همچون روابط نامشروع، خشونت در رفتار، مادی‌گرائی صرف و امثال آن را به دنبال دارد. از این رو بسیاری از مردم به ماهواره با دید خشم نگریسته و بر این عقیده‌اند که باید آن را مانند آپاندیس که درمانی جز قطع و بریدن ندارد ریشه‌کن...امروزه استفاده از رایانه زندگی بشر را در تمامی وجوه دگرگون ساخته است. مطالعات انجام شده در ارتیاط با برنامه‌های توسعه اغلب کشورها، نشان دهندهٔ محوری بودن نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در این گونه برنامه‌هاست. فناوری اطلاعات و ارتباطات را می‌توان به عنوان ابزاری نیرومند برای ارتقای کیفیت و کارایی آموزش مورد استفاده قرار داد به گونه‌هایی که شیوه‌های سنتی آموزش را دستخوش تغییرات قرار داده و دیگر نیاز...مردم از گذشته تاکنون همیشه نگران مسائل امنیتی بوده‌اند، اما ابداع رایانه‌ها و شبکه‌ها روند کار را تغییر داده است. این بخش محدوده موضوعات امنیت فناوری اطلاعات را ترسیم کرده و انواع متعددی از اعمال نامناسب در قبال رایانه‌ها و شبکه‌ها را توضیح می‌دهد و خطرات کار با آنها بدون انجام اقدامات مناسب امنیتی را معرفی می‌نماید. آگاهی از موضوعات کلی امنیت فناوری اطلاعات مانند وجود و گسترش تهدیدات امنیتی خاص،...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳ مقاله