آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های هنرهای تجسمی و تزئینی

نمایش ۱ تا 25 از ۶ مقاله

با آمدن اسلام به ایران و گسلیدن فرهنگ بعد از اسلام ایران از قبل از اسلام، مبحث خط نیز به دو قسمت می‌شود، قسمتی از آن مربوط به خطوط ماقبل اسلام در ایران قسمت دیگر مربوط به خط بعد از اسلام است. در این قسمت تاریخ خط فارسی همان تاریخ خط عربی است. که ابتدا ما تاریخ خط عربی را به اجمال ذکر می‌کنیم. بنابر گفتهٔ جرجی زیدان چنین است. اعراب حجاز مدرکی دال بر خط و سواد داشتن خود ندارند، ولی از اعراب شمال و...دربارهٔ رسم‌آلخط فارسی بسیار نوشته‌اند و گمان می‌رود از این پس هم بسیار بنویسند چون همراه با ورود وسایل جدید به داخل نظام سنتی حروف‌چینی کتاب‌های فارسی، مسائل جدیدی هم دربارهٔ شیوهٔ نگارش فارسی ظهور کرده است که باید فکری دربارهٔ آنها بشود. نه می‌توان جلوی شیوع روزافزون ابزارهای جدید حروف‌چینی که امکانات یک حروف‌چین را ده‌ها برابر بلکه بیشتر افزایش داده است، گرفت...زبان مجموعه‌ای از نشانه‌ها و دلالت‌های وصفی است که از روی قصد میان افراد بشر برای القای اندیشه یا فرمانی یا خبری از ذهنی به ذهن دیگر به کار برود. نوع دیگر از وسایل ارتباط ذهنی میان افراد بشر یا خط یا نوشتن است که نخست صورت‌نگاری بوده مانند هیروگلیف مصری که برای نشان دادن چیزی تصویر آن را می‌کشیده‌اند و سپس آن را ساده کرده و به نشانه‌ای وضعی تبدیل کرده‌اند مانند خط چینی و خط ابتدائی سومری. سومری‌ه...الف) خط تاریخ پیدائی خط، به درستی معلوم نیست. این اندازه روشن است که نخستین نوشتارهای انسان بسیار ساده و ابتدائی بوده است. به این معنی که با طرزی به دوراز ظرافت تصویر چیزها را می‌کشیدند و به این ترتیب مقصود خود را به دیگران می‌فهماندند. به این نوع خط ”خط تصویری“ می‌گویند. خط تصویری به تدریج تکامل پیدا کرد و پس از گذشتن از مرحلهٔ علامت‌نویسی به مرحلهٔ الفبائی قدم گذاشت. الفبا برای اولین بار در می...رابطهٔ موزه با فرهنگ هر ملت و هر قوم توصیفی دربارهٔ ساختمان این موزه، موقعیت شهری و تاریخی این بنا ـ شرحی دربارهٔ اشیائی که در این موزه نگهداری می‌شود: خاتم‌کاری، منبت‌کاری، قطعات زری و مخمل، قالیچه‌ها، کاشی، نقره‌کاری، تابلوهای نقاشی ـ اسامی اساتید و هنرمندان که نمونه‌ای از کارشان در موزه موجود است. گفتار خود را به شناساندن مکانی که آثار ملی معاصر در آن جای گرفته است اختصاص داده و دربارهٔ اشیائی...از جمله مباحثی که امروزه در حوزه‌های متفاوت هستی‌شناسی و انسان‌شناسی پیوسته از آن گفتگو به میان می‌آید، مقوله زیبایی است. از آنجا که مطالبه زیبایی از اصلی‌ترین نیازها و لذا دغدغه‌های انسان بوده است به نظر می‌رسد که پرداختن و کاوش آن بسیاری از مقوله‌های اساسی فکری را هم به همراه خواهد آورد. در حوزه هنر، پرسش و تبیین زیبایی آن‌چنان واجد اهمیت و ارزش است که زاویه نقد و نظر هر منقد و هنرمندی به زیبا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۶ مقاله