آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های موسیقی

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

یکی از شیرزنان ایران که در بین هنرمندان معاصر نقش مهمی داشته است قمرالملوک وزیری می‌باشد که سالیان دراز ستارهٔ درخشان آسمان هنر ایران بود. صدای رسای قمر که از نخستین زنان خوانندهٔ ایران در دوران معاصر کشور ما بود علاقمندان شیدائی نظیر تیموتاش و عارف داشت که استاد مرتضی نی داود توانست او را کشف کند و از این خواننده اشعار مذهبی، هنرمندی بسازد که سالیان دراز نامش در محفل و مجمعی ورد زبان‌ها بود...اگر فهرستی از نام ترانه‌خوانان داشته باشیم که شروع فعالیت هنری و خوانندگی‌شان از آغاز کار رادیو در دهه‌های بیست تا پایان سال پنجاه و هفت باشد، می‌بینیم تعداد آنهائی که از یکی دو یا سه ترانه بیشتر نخوانده‌اند، زیاد نیستند. نام آشناترین آنها برای همگان ”حسن گلنراقی“ است با اجرای تک‌ترانهٔ ”مرا ببوس“ و کمتر شناخته‌ترین‌شان شاید ”منوچهر همایون‌پور“ مه او نیز چندی پیش رخت ازمیان ما بر بست و رفت. مشهور...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله