آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های خانواده

نمایش ۱ تا 25 از ۵ مقاله

برادر و خواهر با ایمان خدائی را سپاس می‌گذاریم که به ما و شما توفیق داد تا آموزش‌های این دین حنیف و فقه احکام درخشان شریعت را بکاویم، به‌ویژه در نزدیک‌ترین مسایل زندگی شخصی خود یعنی ازدواج. آیا هدف ازدواج ساختن خانهٔ صلح، آرامش و تقوی نیست؟ خانهٔ نور که همان ختنهٔ ایده‌آل اسلام است با آنچه که در آن نهفته است از احکام الهی که ما را از کارهای پلید و زشت حفظ می‌کند و از لغزش گاه‌های هوس و شهوت باز می...”یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر“(بقره ۱۵۸) ”خداوند آسانی و آسایش را برای شما می‌خواهد و سختی را برایتان نمی‌خواهد“ یک روز برای دیدن یکی از دوستانم به خوابگاه دانشگاه رفتم، در دوران لیسانس با هم بودیم و او فوق قبول شده بود هر از چندگاهی به او سر می‌زدم و با بعضی از دوستان او نیز آشنا شده بودم. در اتاق دوستم صحبت از مسائل مختلفی کردیم به یکباره یاد یکی از هم‌خوابگاهی‌هایش افتادم گفتم راست...هر پسر و دختری که به سن رشد و بلوغ می‌رسند بزرگ‌ترین آرزویشان این است که ازدواج کنند، با تأسیس زندگی مشترک زناشوئی استقلال و آزادی بیشتری به‌دست آورند. یار و مونس مهربان و محرم رازی داشته باشند. آغاز زندگی سعادتمندانه خویش را از زمان ازدواج حساب می‌کنند و برایش جشن می‌گیرند. زن برای مرد آفریده شده و مرد برای زن و مانند مغناطیسی همدیگر را جذب می‌کنند. زناشوئی و تأسیس زندگی مشترک خانوادگی یک خواستهٔ...فمینیسم با طرح محوری موضوع آزادی جنسی زن و طرد نقش های کلیشه ای مادری و همسری در خصوص ازدواج و خانواده دچار تعارضاتی گردید و موضع گیری خاصی را در این راستا اتخاذ نمود که عمدتاً در جهت مخالفت و حذف این بنیان های اجتماعی بود. از نقطه نظر فمینیسم رادیکال، مردان در جایگاه سلطه هستند و ارتباط با آنان انقیاد زنان را در پی دارد، لذا سیستم های متعامل زنان و مردان نظیر خانواده باید مورد تجدید نظر قرار گیرد...در تشریح خصایص هر اجتماعی، خواه قدیم یا جدید، توجه به دو عنصر مهمی که وابستگی نسبتاً نزدیک به هم دارند حائز اهمیت فراوان است: یکی سیستم اقتصادی است و دیگری سیستم خانواده. امروزه دو مکتب فکری مهم و معتبر هست، یکی مکتب مارکس و دیگری مکتب فروید، که اولی همه چیز را ناشی از اقتصاد و دومی همه چیز را منبعث از خانواده و امور جنسی می‌داند. من به شخصه هواخواه هیچ‌یک از این دو مکاتب نیستم، زیرا وابستگی متقاب...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۵ مقاله