آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های نظام‌ها و مکاتب سیاسی

نمایش ۱ تا 25 از ۷ مقاله

سکولار واژه‌ای لاتینی است و این واژه در بعد تاریخ همچون هر واژهٔ دیگری دچار تحول و دگرگونی گشته و به همین دلیل نیز در معنا و مفاهیم گوناگون مصرف شده‌ است. بنابراین هر یک از معانی این واژه خود روندی تاریخی را بازتاب می‌دهد و کوششی را که انسان جهت تحقیق مدنیت برداشته است نشان می‌دهد. پس برای آنکه بتوانیم از ”سکولاریسم“ درکی همه‌جانبه به‌دسا آوریم بد نیست که کوتاه به تمامی معنی این واژه برخورد کنیم.....سکولاریسم یکی از مهم‌ترین پدیده‌های جهان غرب است. نفوذ و توان فراگستر سکولاریسم، نه تنها غرب امروزین را از غرب قرون وسطی و دوران باستان متفاوت ساخته، بلکه آن را از دیگر حوزه‌های فرهنگی جهان نیز متمایز می‌سازد. غرب امروزی عمدتاً به‌خاطر وقوع جریان سکولاریسم به موقعیت فعلی رسیده است، در نظر برخی، این نکته دلیل است برای ستایش سکولاریسم و برای دیگران دلیل ستیز با آن. اما سکولاریسم چیست و از کجا آمده...سکولاریزاسیون در خطهٔ فرهنگی ما یعنی آزادی زن. سکولار به معنای گیتیانه (دنیوی) است و سکولاریزه کردن روند و یا حاصل گیتیانه کردن است انسان که جمع در جمعیتش تنها به الزام‌های منطق از خود عزیمت کننده و خود بازگردنندهٔ همزیستی مقید باشد به همهٔ گروه‌ها و نهادهای اجتماعی به چشم برابر نگریسته شود و بر این مبنا امتیازات اختصاصی روحانیون به‌عنوان رابطان و راهنمایان از نگر گیتیانهٔ خود خواندهٔ فراگیتی در...عینی ترین مفهومی که جریان های فکری و سیاسی عصر مشروطیت، با آن به چالش و نفی وضع موجود (ساختار ارتجاعی نظام قاجاری) پرداختند، مفهوم تجدد و ترقی است. مقایسه و تطبیق اندیشه های این دوره در آینه تجدد و ترقی ـ برخلاف مفهوم غرب ـ اگر چه عینی و تاریخی است، ساده و کلیشه ای نیست؛ زیرا خود این دو مفهوم نقطه عزیمت و چشم انداز نگاه ما به جریان های فکری و سیاسی عصر مشروطیت است؛ ولی از آن طرف نقطه چالش ها، ائتل...سکولاریزم یعنی چه؟ ریشه در کجا دارد؟ فرق آن با علمانیت در جهان اسلام چیست؟ رابطه دین و حکومت چگونه است؟ پیامدهای سکولاریزم چه چیزی است؟ عوامل آن کدامند؟ آیا در اسلام نیز آن عوامل وجود دارند تا سکولاریزم هم وجود داشته باشد یا خیر؟ ارتباط سکولاریزم با مکاتب فکری دیگر چیست؟ آیا بشر تکلیف‌گراست یا حق‌گرا؟ در این اثر، نویسنده تلاش کرده است به سؤالات فوق پاسخ گوید و افزون بر آن، علل و زمینه‌های...کوئیلو نویسنده پر خواننده جهانی چه می گوید؟‌ شالودهٔ معنوی اندیشهٔ‌ او چیست؟ و چه کاستی هایی در برابر تعالیم رسول اکرم(ص) دارد؟ به طور کلی محور اندیشه های کوئیلو در این کتاب در شش محور مورد بررسی قرار می گیرد: ۱. افسانهٔ‌ شخصی ۲. ندای درون ۳. رزم آور نور ۴. شهامت و جنون ۵. روح کیهانی ۶. عشق دغدغهٔ‌ اصلی کوئیلو یافتن معنای زندگی برای زدودن افسردگی ها و ایجاد شور و هیجان در زندگی است. دعوت...در نوشته‌های سکولاریست‌ها، خُرده گیری براندیشه دولت اسلامی، یک شیوه دائمی شده است. وقتی که طرح دولت اسلامی از شکل نظری به تجربه ای عملی تبدیل شد و موجودیتی عینی یافت، آن خُرده گیری ها دیگر، مقطعی و براساس تحلیل و گفت و گوی عقلی و منطقی نیست بلکه از موضع نقدِ مبتذل و خرده گیرانه و دائمی است. سکولاریست ها حدود دو دهه علیه آرمان های اسلامی تلاش کردند. آنان با این کار، در بی هویتی بعیدی فرو رفتند و قر...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۷ مقاله