آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های کار

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

در اقتصاد شبکه‌شدهٔ کنونی، اثربخشی روش‌های کاری سنتی روز به روز کاهش می‌یابد. روش‌های شغلی معمول به‌واسطهٔ تغییر فناوری به‌سرعت در حال ادغام شدن هستند و اینترنت و دیگر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی این امکان را به‌وجود می‌آورد که کارهای گروهی بدون محدودیت جغرافیائی سازماندهی شوند. چیزی که از آن به‌عنوان ”زوال فاصله“ یاد می‌شود. طوال فاصله به این معناست که پیمانکاران مستقل می‌توانند در مکان یا در ا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله