آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های انقلاب‌های تاریخی

نمایش ۱ تا 25 از ۸ مقاله

مردم ایران پس از هجوم مغول‌ها و ترک‌ها به رغم سستی و بی‌سیاستی محمد خوارزم‌شاه و خلیفه بغداد هیچگاه از پایداری در برار متجاوزان غارتگر و خون‌خوار باز نایستاد، مقاومت مردم شکل‌های گوناگون داشت، بازپسین ضربه را خروج سربداران خراسان بر کاخ فرمانروائی و غارتگری ایلخانان مغول وارد آودرد. یحیی کرابی سرور سربدار بساط خودکامگی طوغای تیمور را در خراسان سرنگون ساخت. در قرن چهارم میلادی خروج سربداران خراسا...با فروپاشی شاهنشاهی ساسانی نظام اجتماعی ایران که در حال گذار از مرحلهٔ فئودالی و انتقال به مرحلهٔ بورژوائی بود برافتاد و نظامی شبه‌ برده‌داری که عرب‌های جهادگر از ژرفای بیابان‌های عربستان با خود آورده بودند برقرار شد در عریستان همانگونه که هنوز مستلزمات پیدایش دولت پدید نیامده بود، از نظر تاریخی زمینه‌های رشد این نظام وجود نداشت ولی همراه با فتوحات عربی و تشکیل دولت موسوم به اسلامی عرب‌ها بر آن شد...کوروش بابل را فتح می‌کند دولت‌های بزرگ دنیای قدیم که از ۴هزار سال قبل شکل گرفته بودند بیشترین تمرکز را در بین‌النهرین یا عراق کنونی داشتند. این دولت‌ها اکثراً قدرتمند، ثروتمند و بعضاً جنگجو مانند قوم آشور بودند. اقوام بین‌النهرین در زمانی که در اوج اقتدار بودند اقوام شرقی مستقر در ایران کنونی، اقوام خاور نزدیک و مصری‌ها را نیز تحت فرمان داشتند اما منابع تاریخی نشان می‌دهد که قدرت گرفتن مادها در...جنگ ایران و عراق جنگی است که از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ تا مرداد ۱۳۶۷ بین دو کشور ایران و عراق جریان داشت. جنگ هشت‌ساله ایران و عراق یکی از فاجعه‌های تاریخ بشری در قرن بیستم است. جنگی که بعد از جنگ ویتنام ، طولانی‌ترین جنگ جهان قرن بیستم بوده است. با به قدرت رسیدن حزب بعث در عراق و اتخاذ سیاست عرب‌گرائی و عجم‌ستیزی و همچنین توسعه‌طلبی ارضی از سوی این حزب مناقشاتی بین ایران و عراق شکل گرفت. اوج ابن مناقشات...انقراض امپراتوری ساسانی و گسترش اسلام، موضوعی است که تا کنون از دیدگاه‌های گوناگونی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. شاید بتوان گفت موضوعی که تا کنون کمتر به آن پرداخته نشده است، جنگ اعراب و ایرانیان بود که به نبرد ”ذوقار“ معروف گردید. پیش از آنکه در خصوص اهمیت این موضوع بگویم لازم است به‌طور خیلی خلاصه آن واقعه را شرح دهیم. لخمیان: اعراب شهرنشینی بودند که نه تنها از دیگر بادیه‌نشینان متمدن‌تر...یکی از حوادث بزرگ تاریخ همانا کشاکش‌ها و جنگ‌هائی است که در زمان باستان در میانهٔ پادشاهان جهانگشای هخامنشی با شهرهای یونان روی داده. این جنگ‌ها نشانه‌های بزرگی از خود در تاریخ یادگار گذارده و چنانکه به جستجو پردازیم قرن‌ها حوادث میان اروپا و آسیا، جز نتیجه‌های ناگزیر آن جنگ‌ها نبوده است... نخستین کشاکش در میان ایران و یونان در زمان داریوش بزرگ پدید آمد و چون یونانیان پاس بزرگی آن شاه را نمی‌داشت...به هنگامی که عربان به سوی ایران تاختند برخلاف اصول اسلام که اوای برابری و برادری سر می‌داد شهرها و قلعه‌های بسیاری را ویران بساختند و دودمان زیادی را از میان برداشتند. عربان مال و ثروت توانگران و اغنیا را غارت نمودند و غنایم و انفال نام نهادند و دختران و زنان ایرانی را در بازارهای حجاز به نام‌هائی به سان سبایا و اسرا فروختند و از کشاورزان و پیشه‌وران ایرانی که اسلام را نمی‌پذیرفتند به‌زور باج گرف...آغاز نبرد مردم جهان در قرن بیستم شاهد دو جنگ بزرگ بوده‌اند. این دو جنگ از نظر وسعت و شدت و شمارهٔ جنگجویان در تاریخ بی نظیر است. در طول این دو جنگ جهانی دهها میلیون انسان کشته و زخمی و ناپدید شدند یا از قحطی و گرسنگی جان دادند. شهر ها و روستاها ویران شدند و شط مواج و با عظمت تمدن در گرداب مخوف جنگ فرو رفت، ولی با این دو جنگ چهرهٔ جهان نیز تغییر یافت، دنیای قدیم از میان رفت و دنیای جدید سر بر افرا...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۸ مقاله