آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های تاریخ ادبیات

نمایش ۱ تا 25 از ۹ مقاله

به خطی که اوستا را بدان نوشته‌اند خط اوستایی یا دین دبیره گفته می‌شود. خط اوستایی که یکی از کهن‌ترین، ساده‌ترین و کاملترین خطهای دنیاست دارای ۴۸ حرف می‌باشدکه ۱۴ حرف آن صدادار و ۳۴ حرف آن بی‌صدا می‌باشد. حروف صدادار به طور کامل و مجزا نوشته می‌شوند و این امکان را می‌دهند که واژگان با تلفظ دقیق خوانده شوند. همچنین هیچ نقطه‌ و یا نشانه تاکیدی بر روی حروف در متن‌های اوستایی وجود ندارد و حروف از هم جد...زبان امروزی آذربایجان، که در گروه ‌بندی زبانها و کتب دایره‌المعارف از آن به اختلاف به نا آذربایجانی، زبان آذری و ترکی آذری نام می‌برند، به زبانی اطلاق می‌شود، که امروزه اکثریت بزرگ سکنه محدوده‌ای که از نظر جغرافیایی نام آذربایجان بر خود دارد، به طور عموم و اقوام و عشایر و واحدهای پراکنده‌ای به فواصل دور و نزدیک از این خط جغرافیایی، به آن تکلم می‌کنند. و احساسها و اندیشه‌ها و مقاصد خود را در قالب ا...یادداشتهایی که در اینجا بطور تدریجی و برای نخستین بار به خواننده عرضه می‌شود، بین سال‌های ۱۹۹۰-۱۹۹۵ در یک دوره مطالعه جدی ادبیات مغرب زمین فراهم شد. در وهله اول، عشق به ادبیات انگیزه اصلی خواندن داستان و سپس نوشتن این یادداشت‌ها شد و چون هدف انتشار آنها نبود، این قلمزنی‌ها ویژگی‌هایی از این دست را به خود گرفت: ۱-فشرده بودن ۲-بعضی وقتها از یک نقطه شروع کرده‌ام و تداعی ذهنی، ظاهراً مطالب بی‌ارتباطی...خط چهر ۀ مکتوب زبان است و همان گونه که زبان از مجموعۀ اصول و قواعدی به نام ”دستور زبان“ پیروی می‌کند، خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطی باشد که مجموع آن اصول و ضوابط را ”دستور خط“ نامیده‌ایم. ما خطّ فارسی، به موجب اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خطّ رسمی کشور ماست و کلّیهٔ اسناد رسمی و مکاتبات و کتاب‌های درسی باید به این خط نوشته شود و طبعاً چنین خطّی باید قواعد و ضوابطی معلوم و مدوّن د...موقعی که در یکی از جلسات درسی دانشگاه بعد از انقلاب دکتر پاکدامن گفت: علت بدبختی ایران همیشه نفت آن بوده است، خدیجه فارسی مدان، یک دختر شجاع از عشایر قشقایی، به آهستگی گفت: ای بابا دلیل توسعه نیافتن ایران فراموش کردن زرتشت بود. من هم از آن روز تا کنون دنبال کشف زمان آغاز شعر و شاعری نوع بشر شدم. گرچه به‌علت روش‌های غلط سال‌های دبستان از شعر قافی‌دار زده شده و شعر نو را هم هیچگاه دقیق نفهمیدم ...داستان نویسی نوین یا مدرن فارسی تحت تاثیر ترجمهٔ رمان و داستان غربی اندکی پیش از انقلاب مشروطیت پا گرفت و چون با اوضاع و احوال جدید و زندگی طبقهٔ متوسط هماهنگ و مرتبط بود، پذیرشی روز افزون یافت و به تدریج در میان عامهٔ خوانندگان ایرانی تثبیت شد. نویسندگان ایرانی در ابتدا شروع به نوشتن رمان کردند این رمان‌ها تحت تاثیر سفر نامه ها و زندگی نامه ها و خاطرات سیاسی جدید و به خصوص ترجمهٔ رمان‌های حادثه‌...قرن سوم داستان کوتاه در نیمهٔ دوم قرن نوزدهم موپاسان و چخوف به نوشتن نوع تازه‌ای از داستان دست زدند. داستان کوتاه تا آن زمان برشی از داستان بلند یا بخش مستقلی از آن یا حکایتی از رشته حکایت‌های دیگر بود. این شیوه‌ها را رمان نویس‌های قرن نوزدهم و پیکارسک نویس‌های پیش از آنها و در زمان‌های دورتر در شرق نویسندگان هزار و یک شب و راویان شفاهی گوی داستان در داستان کمابیش مثل هم به کار می‌بردند. داستان ک...داستان‌های کوتاهی که در میان بقایای ادبیات مصری به ما رسیده، فراوان و بسیار متنوع است. در ضمن آنها داستان‌های شگفت انگیز اشباح و معجزات و قصه‌های ساختگی جذابی به نظر می‌رسد که از لحاظ سبک و شباهت به حقیقت، از داستان‌های پلیسی که در زمان حاضر مایهٔ خرسندی خاطر سیاست مداران است، کمتر به نظر نمی‌رسد. بیشتر آنچه که از ادبیات مصری قدیم باقی مانده به خط مقدس نوشته شده است و آنچه باقی مانده چندان فراوان...دههٔ چهل و پنجاه از آنجا که خواست گاه ادبیات داستانی و به طور کلی هنر، ریشه در شرایط اجتماعی دارد، حرکت ها، تغییر ها و جنبش‌هایی که در یک جامعه پدید می‌آیند در خلق و باز آفرینی آثار هنری موثر است و بویژه در ادبیا داستانی تاثیر می‌گذارد. چون دیکتاتوری و اختناق حاکم در اواخر دههٔ چهل و اوایل دههٔ پنجاه به اوج خود رسیده بود و اجازهٔ بیان صریح و روشن وقایع و حوادث سیاسی موجود را نمی‌داد و در برابر فع...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۹ مقاله