آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های رقص

نمایش ۱ تا 25 از ۱ مقاله

آدمیان از نهاد خود و بر پایهٔ سرشت طبیعی خویش، هنگام احساس شادی و خوشحالی فراوان در اندام‌های خود حرکت و جنبشی حس می‌کنند و بی‌اختیار به جست و خیز می‌پردازند و فریادها و قهقه‌های شادمانه از ته دل بر می‌کشند. نه ما و نه نیاکان ما و نه آن آدمان نخستین که در بن غارها می‌زیستند هیچگاه از این عکس‌العمل طبیعی بی‌بهره نبوده‌ایم. در میان مردم روزگاذان باستان، دامنهٔ حرکت‌هائی که در رقص به‌کار گرفته می‌شد...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۱ مقاله