آفتاب

کتابخانه الکترونیکی آفتاب

کتاب های سیاست

نمایش ۱ تا 25 از ۲ مقاله

مرغ سحر ناله سر کن داغ مرا تازه‌تر من شاعر ترانهٔ ”مرغ سحر“، ”ملک‌الشعرای بهار“، و خالق آهنگ ”مرتضی نی‌داوود“ بود. ترانهٔ مرغ سحر را اول بار ”ملوک ضرابی“ خوانده و سپس ”قمرالملوک وزیری“. در روزگاری که ”ابوالحسن ورزی“، ”پژمان بختیاری“ و ”نواب صفا“ و ”کلنل علینقی‌ خان وزیری“ آهنگ‌ساز و ”جواد بدیع‌زاده“، ”قوامی“ و ”فاخته‌ای“ خواننده از تنگهٔ قافیه‌های ”گل“ و ”بلبل“ می‌گذشتند. این نسل از آنجا که به...چند قطره بر صورت صیاد چکید. تکانی خورد. بوی آشنائی در مشامش پیچید؛ بوی عطر یاس! بوی آشنا بود. صیاد چشمانش را باز کرد. مادر خم شده بود روی صورت صیاد و به آرامی و بی‌صدا اشک می‌ریخت. صیاد با ناتوانی گونهٔ مادرش را نوازش کرد. مادر دست صیاد را بوسید و گفت: حالت چطوره پسرم؟ و گریس. چارقد سفیدی به‌سر داشت و چشمانش از گریستن سرخ شده بود. با صدای شکسته گفت: چرا به این حال و روز افتادی؟ ـ مادرجان بی‌تابی...نمایش ۱ تا ۲۰ از ۲ مقاله