سکولاریزاسیون در خطهٔ فرهنگی ما یعنی آزادی زن. <br /> سکولار به معنای گیتیانه (دنیوی) است و سکولاریزه کردن روند و یا حاصل گیتیانه کردن است انسان که جمع در جمعیتش تنها به الزام‌های منطق از خود عزیمت کننده و خود بازگردنندهٔ همزیستی مقید باشد به همهٔ گروه‌ها و نهادهای اجتماعی به چشم برابر نگریسته شود و بر این مبنا امتیازات اختصاصی روحانیون به‌عنوان رابطان و راهنمایان از نگر گیتیانهٔ خود خواندهٔ فراگیتی در زمینهٔ مالکیت، قضاوت، تربیت، سیاست‌گذاری و انجام وطیفهٔ عمومی انسان‌ها لغو شود. همبسته با این فرایند اجتماعی نگرش سکولار است به‌صورت احساس و فهم و توضیح روراست گیتیانهٔ گیتی و حس‌ورزی این‌چنینی به آن... .

فایل(های) الحاقی

طرح یک نظریهٔ بومی سکولاریزاسیون nazariye_bomi.pdf 494 KB application/pdf