تعامل تمدنی

مطالعه عصر درخشش تمدن اسلامی و یادآوری آن دوران غرورآفرین و تماشای انحطاط مسلمانان معاصر بسیار تأثر برانگیز است. این اندوه زمانی افزونی می یابد که اروپای قرون وسطا، که به تصریح تمام دانشمندان تمدن شناس از فرهنگ بهره‌ای نداشت، به چنان عظمت مادی دست یافت که چشم ها را خیره نمود و جوانان ایرانی غافل از تاریخ درخشان و زیبای تمدن اسلامی را به بحران بی هویتی کشاند. <br /> نویسنده کتاب حاضر ضمن توصیه به تعامل تمدنی میان اسلام و غرب در عصر حاضر، مهم‌ترین مزایای آن را به شرح زیر فهرست می نماید:<br /> ۱. کشف و شناسایی عوامل شکوفایی تمدن اسلام و کوشش در جهت تقویت آنها؛ <br /> ۲. کشف و شناسایی عوامل انحطاط تمدن اسلام و کوشش در جهت جلوگیری از ظهور مجدد آن عوامل؛ <br /> ۳. شناخت نقاط عطف و روشن تمدن اسلام و معرفی آثار فرهنگی - علمی این تمدن براساس اسناد و مدارک در جهت تکذیب شرق شناسان متعصبی که سعی در مبهم نشان دادن و تاریک نمودن این نقاط درخشان دارند؛ <br /> ۴. بازیابی هویت اسلامی مسلمانان در جهت اتکا بر گذشته خویش و اجتناب از حقارت و بی هویتی آنان؛ <br /> ۵. اگر گفت وگوی تمدن ها را به معنای تعامل تمدن ها و دست کم شناسایی عناصر تمدنی و اخذ و اقتباس وجوه مثبت یک تمدن بدانیم، تعامل تمدن اسلام و غرب می تواند تجربه مفیدی را در این زمینه، فراروی ما قرار دهد.

فایل(های) الحاقی

تعامل تمدنی ebook214.exe 517 KB application/octet-stream