رسانه در خط آتش

در برنامه‌ و بودجه ی‌ مصوب‌ یونسکو برای‌ سال‌ 85 ـ 1984،اعتبار لازم‌ پیش‌بینی‌ شد تا در مورد پژوهش‌های‌ انجام‌ شده‌ ‏در گوشه‌ و کنار جهان‌ درباره ی‌ رابطه‌ بین‌ نحوه ی‌ انعکاس‌ خشونت‌های‌ واقعی‌ در رسانه‌ها، یا پخش‌ برنامه‌های‌ خشن‌ در ‏رادیو و تلویزیون‌ و خشونت‌های‌ فردی‌ و گروهی‌، که‌ یکی‌ از ویژگی‌های‌ جوامع‌ امروزی‌ است‌، گزارشی‌ جامع‌ تهیه‌ شود. ‏اهداف‌ عملی‌ ایجاب‌ می‌کرد که‌ گزارش‌ به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ شود و در آنها نقش‌ مطبوعات‌ و برنامه‌های‌ رادیو و ‏تلویزیون‌ مورد تأکید قرار گیرد. ‏<br /> ‏تهیه‌ این‌ گزارش‌ در سال‌ 1984 به‌ دانشکده ی‌ ارتباطات‌ آننبرگ‌ (وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ پنسیلوانیا) که‌ در این‌ زمینه‌ دارای‌ ‏شهرت‌ جهانی‌ است‌ محول‌ شد. مسؤول‌ این‌ پروژه‌ پروفسور جورج‌ گربنر بود که‌ در آن‌ زمان‌ ریاست‌ دانشکده‌ را برعهده‌ ‏داشت‌.‏<br /> ‏ برای‌ تهیه‌ گزارش‌ فوِ 4600 درخواست‌ به‌ مراکز دانشگاهی‌ و تحقیقاتی‌ سرتاسر دنیا فرستاده‌ شد تا هرگونه‌ گزارش‌ ‏تحقیقی‌ و یا اطلاعات‌ دیگری‌ که‌ در زمینه ی‌ خشونت‌ و وحشت‌ در رسانه‌ها وجود دارد، برای‌ این‌ دانشکده‌ فرستاده‌ شود. ‏از طرف‌ دیگر جست‌وجو در کتابخانه‌های‌ بزرگ‌ و آرشیوهای‌ اطلاعاتی‌ در گوشه‌ و کنار جهان‌ نیز به‌ طور همزمان‌ آغاز ‏شد.‏<br /> ‏تلاش‌ گسترده‌ای‌ به‌ عمل‌ آمد تا از تمامی‌ کشورهایی‌ که‌ در این‌ زمینه‌ تحقیقاتی‌ در آنها صورت‌ گرفته‌ مقاله‌ و اطلاعات‌ ‏گردآوری‌ شود، اما بخش‌ اعظم‌ مطالعات‌، در آمریکا ـ که‌ طولانی‌ترین‌ سابقه‌ را در زمینه‌ این‌ گونه‌ پژوهش‌ها دارد ـ صورت‌ ‏گرفته‌ است‌.‏<br /> ‏گزارش‌های‌ تحقیقی‌، کتاب‌ها، نوارهای‌ صوتی‌، نشریات‌ و مدارک‌ منتشر شده‌ و منتشر نشده‌ به‌ اختصار مورد استفاده‌ ‏قرار گرفته‌ و فهرستی‌ از این‌ گزارش‌ها و مقالات‌ که‌ صرفاً جنبه‌ نظری‌ نداشته‌ بلکه‌ چارچوبی‌ تحلیلی‌ و روش‌شناختی‌ ‏دارند در کتابنامه‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در این‌ کتاب‌ گزارش‌ها و اسنادی‌ که‌ از سوی‌ رسانه‌ها، دولت‌ها و نهادهای‌ دیگر ‏انتشار یافته‌ و موثق‌ به‌ نظر می‌رسند مورد استناد قرار گرفته‌اند. برای‌ روشن‌تر شدن‌ پاره‌ای‌ از جنبه‌های‌ موضوع‌ مورد ‏بحث‌، برخی‌ از بررسی‌ها با جزئیات‌ بیشتری‌ مطرح‌ شده‌اند. بعضی‌ از پژوهش‌ها نیز که‌ با خطوط‌ کلی‌ بحث‌ سازگار ‏نبوده‌ یا با آنها مغایرت‌ داشته‌اند به‌طور خلاصه‌ مطرح‌ شده‌اند. فهرست‌ تمامی‌ مقالات‌ و اسنادی‌ که‌ در این‌ گزارش‌ مورد ‏استفاده‌ قرار گرفته‌ در کتابنامه‌ آمده‌ است‌. ‏<br /> ‏با توجه‌ به‌ آنچه‌ گفته‌ شد، نوشته‌ حاضر دربرگیرنده‌ تازه‌ترین‌ پژوهش‌هایی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ خشونت‌ و وحشت‌ در ‏رسانه‌ها صورت‌ گرفته‌ است‌. امید می‌رود ارائه‌ این‌ نوشتار و کتابنامه ی‌ جامع‌ انتهای‌ آن‌ برای‌ پژوهشگران‌ و سیاست‌گذاران‌ ‏مفید واقع‌ شود.

فایل(های) الحاقی

رسانه در خط آتش resane dar khate atash.exe 654 KB application/octet-stream