تاریخ کتابی است که همیشه آدمی باید از وسط آغاز کند. نخستین اشاره به قوم ماد در کتیبه‌ای است که گزارش حملهٔ شلمنصر به سرزمین موسوم به پارسوا در کوه‌های کردستان ثبت شده، از اخبار چنین بر می‌آید که در این ناحیه بیست‌وهفت امیر و شاه بر بیست‌وهفت ولایت کم جمعیت حکومت می‌کرده‌اند. مردم این ولایت را آمادها یا مادها می‌نامند، مادها از نژاد هندواروپائی به شمار می‌روند و محتمل است که هزار سال قبل از میلاد از کناره‌های دریای خزر به آسیای باختری آمده‌اند.<br /> دولت آشور بارها به ماد حمله کرد و هر بار پنداشته بود که ماد چنان شکست خورده که دیگر یارای برابری با آنان را ندارد، اما معلوم شده بودکه مردم این سرزمین از مبارزه برای به‌دست آوردن آزادی خسته نمی‌شوند.<br /> بزرگ‌ترین پادشاه ماد هووخشتره توانست با ویران کردن شهر نینوا به این کشمکش‌ها پایان دهد... .

فایل(های) الحاقی

پارس persia.pdf 357 KB application/pdf